УГААДАСЛАХ I

1. Бохир угаадас бий болгох, гаргах;


2. Угаадсаа асгах;
3. Угаадас идүүлэх: нохой угаадаслах (нохойг угаадсаар тэжээх).

Ижил үг:

УГААДАСЛАХ II