УГААЛГА II

Угаах, цэвэрлэх явдал: угаалга хийх (угаах, усаар цэвэрлэх) - Ваадантай мөнгөний зүг сэтгэл үл дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж., угаалгын нунтаг (юм угаах нунтаг бодис) - Зочид буудлын хүрэн модон орны цагаан даавуунаас угаалгын нунтаг ханхилна. С.Эрдэнэ. Хулан бид хоёр., угаалгын машин (юм угаах машин), угаалгын газар (юм угаах газар).

угаалга хийх угаах, усаар цэвэрлэх
угаалгын нунтаг юм угаах нунтаг бодис
угаалгын машин юм угаах машин
угаалгын газар юм угаах газар
Ижил үг:

УГААЛГА I

УГААЛГА III