УГААЛЧИН

1. Угаалга хийдэг хүн - Баригддагийн даваан дээр айж сандрахдаа нэгэн угаалчны хашаанд найруулан тавьсан торхтой дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж., хувцас угаалчин (хувцас хунар угаадаг хүн), эмнэлгийн газрын угаалчин (эмнэлгийн газар угаах ажил эрхэлдэг хүн);


2. Угаалын аргаар өвчнийг засах, сувилах хүн.