УГААХ I

1. Хүн биеийн хирээ арилгах: биеэ угаах (усанд орох), хүүхэд угаах (а. Хүүхэд усанд дэлгэрэнгүй...


2. [хуучирсан] Сая төрсөн хүүхдийг гурав дахь хоног дээр нь лам залж, ариулах уншлага хийлгэн хүүхдэд нэр өгөх зан үйлийг гүйцэтгэх;
3. [шашин] Арц хүж, рашаанаар ариулах шашны зан үйлийг гүйцэтгэх.

биеэ угаах усанд орох
хүүхэд угаах а. Хүүхэд усанд оруулах; б. Хүүхдийг угаах зан үйлийн ёслол хийх
гараа угаах а. Гараа усаар цэвэрлэх; б. [шилжсэн] Үрэн таран хийх
нүүрийг нь угаах гээд нусыг нь түрхэх бүтэлгүйтэх тус болох гээд ус болох гэсэн санаа
Ижил үг:

УГААХ II

УГААХ III

УГААХ IV