УГАЛЗ I
/ амьтан /

Бие чийрэг, эвэр том, аргаль хонины эр нь - Зааны шийрээр хөхүүр хийж, угалзын эврээр утгуур хийсэн. дэлгэрэнгүй... аргаль угалз [хоршоо] (уулын зэрлэг хонин гөрөөс) - Атираат уулыг авлам та, аргал угалзыг алам та. Лу. Алтан товч., угалзын доодхыг харж үнэг турж үхэх [зүйр цэцэн үг] (бүтэхгүй зүйлд санаархах гэсэн санаа).

аргаль угалз

уулын зэрлэг хонин гөрөөс

угалзын доодхыг харж үнэг турж үхэх бүтэхгүй зүйлд санаархах гэсэн санаа
Ижил үг:

УГАЛЗ II

УГАЛЗ III