УГАЛЗЛАХ II

Угалзан хуй босох.

Ижил үг:

УГАЛЗЛАХ I