УГАЛЗТАЙ

1. Угалз ихтэй;


2. Угалзан хээгээр чимсэн: угалзтай монгол гутал (угалзан хээгээр чимэглэсэн монгол гутал), угалзтай авдар (угалзан дэлгэрэнгүй...
угалзтай монгол гутал угалзан хээгээр чимэглэсэн монгол гутал
угалзтай авдар угалзан хээгээр чимсэн авдар