УГАЛЗЛАХ I

1. Угалз хээ гаргах, угалз хээ тавих: авдар угалзлах (авдарт угалзан хээ тавих), угалзлан дэлгэрэнгүй... (угалз гарган хээлэх, мушгируулсан хээ гаргах) - Тэнд оръё гэтэл гөлмөн төмрөөр угалзалж хээлсэн хаалга тулав. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал.,


2. Угалз маягтай болох: угалзлан урсах (тахиралдан, мушгиралдан урсах) - Тамирын гол угалзлан, түүний түмэн тохойгоор мянга дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Нялх ногоо., угалзлан бичих (угалз гарган бичих, угалзлуулан бичих).

авдар угалзлах авдарт угалзан хээ тавих
угалзлан хээлэх угалз гарган хээлэх, мушгируулсан хээ гаргах
угалзлан урсах тахиралдан, мушгиралдан урсах
угалзлан бичих угалз гарган бичих, угалзлуулан бичих
Ижил үг:

УГАЛЗЛАХ II