УГАЛЗ III

Говь цөлд тохиолддог, хүчтэй элсэн хуй - Чимид говийн аймшигт угалзанд дайрагдаж амь үрэгдсэн хүмүүсийн тухай дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хонгор зул., угалз босох (говь цөлд салхины хүчээр элсэн хуй дээш эрчлэн босох), угалзан хуй (говьд болох эргэлдсэн улаан, хүчтэй шороон шуурга).

угалз босох говь цөлд салхины хүчээр элсэн хуй дээш эрчлэн босох
угалзан хуй говьд болох эргэлдсэн улаан, хүчтэй шороон шуурга
Ижил үг:

УГАЛЗ I

УГАЛЗ II