УГААРТУУЛАХ

Хорт хийнд хордуулах, амьсгалыг нь бүтүүлэх.