УГААЛТ

Угаах үйлийн үр дүнг заасан нэр: угаалтын усалгаа (эдэлбэр газрын хөрсний дээд үе давхаргад тархсан дэлгэрэнгүй...