УГААЛГАХ III

Гэрэл зураг буулгуулах, хувилуулах: зураг угаалгах (гэрэл зураг цаасан дээр буулгуулах, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

УГААЛГАХ I

УГААЛГАХ II