ЖИВХ I

1. [хуучирсан] Хөх аргалын цагаан үнс чихсэн даавуу жинтүү;


2. Холгуулахгүй гэж юмны дор зөөллөж тавьсан зүйл: живх оёх (даавуун зөөлөвч оёх), эмээлийн живх (эмээлийн суудал дэлгэрэнгүй...
3. Нярай хүүхэд хуурайлах даавуу хэрэглэл: живх тавих (живх дэвсэх), живх хийх (а. Живх оёх; б. Живх ивэх, дэвсэх), дэлгэрэнгүй...
4. Нярай, бага хүүхдийн бөгсөнд өмсгөж, шээс, баасыг уусган шингээж авдаг хэрэглэл.

живх оёх даавуун зөөлөвч оёх
эмээлийн живх эмээлийн суудал дээр тавьсан зөөлөвч
живх тавих живх дэвсэх
живх хийх а. Живх оёх; б. Живх ивэх, дэвсэх
даавуун живх даавуугаар оёсон живх
хүүхдийн өлгийний живх нярай хүүхдийн дор дэвсэх жижиг дөрвөлжин хэлбэртэй зөөлөн дэвсгэр
Ижил үг:

ЖИВХ II

ЖИВХ III