ЖИВХ II

Юмны оньс, түгжээ, дэгээ шор: хаалганы живх (хаалга оньслох дэгээ түгжээ).

Ижил үг:

ЖИВХ I

ЖИВХ III