ЖИВХНҮҮЛЭХ

1. Төвхнүүлэх, эмхлүүлэх;


2. Хөнгөрүүлэх, живхрүүлэх.