ЖИВХРҮҮЛЭХ

Хөнгөрүүлэх, хагсруулах: морио живхрүүлэх (хавар унах морийг намрын сард уяж сойлго тохируулах).