ЖИВХРЭХ

1. Ажил, үйл эмхрэх, цэгцрэх: ажил живхрэх (ажил эмхрэх, дуусах тал руугаа орох);


2. Барагдах, багасгах, хомсдох: хөрөнгө живхрэх (хөрөнгө барагдах);
3. Морь малын бие хөнгөрөх, хагсрах - Зээрдийн бие живхэрч зогсов. Д.Цэдэв. Айргийн амт;
4. Атирах, хуйлрах, жавхайх: живхэртэл татах (хуниртал, эвхэртэл татах) - Далан олмыг далд ортол татаж, далан зургаан олмыг дэлгэрэнгүй... Монгол ардын баатарлаг тууль.

ажил живхрэх ажил эмхрэх, дуусах тал руугаа орох
хөрөнгө живхрэх хөрөнгө барагдах
живхэртэл татах хуниртал, эвхэртэл татах