УГААЛГАХ I

Угаал үйлдүүлэх - Торгон цэгдэг өмсгөн, нүүрийг мөнгөн цартай усанд угаалгав. Ш.Нацагдорж. Мандхай цэцэн хатан., нүүрээ угаалгах (хэн нэгнээр нүүрээ угаалгуулах, хэн нэгэн нүүрийг нь угааж өгөх), цасаар угаалгах (нэг нэгнийхээ нүүрийг цасаар угааж тоглох).

нүүрээ угаалгах хэн нэгнээр нүүрээ угаалгуулах, хэн нэгэн нүүрийг нь угааж өгөх
цасаар угаалгах нэг нэгнийхээ нүүрийг цасаар угааж тоглох
Ижил үг:

УГААЛГАХ II

УГААЛГАХ III