УГААЛГА I

Угаах үйлтэй холбоотой зан үйл: хүүхдийн угаалга (шинэ төрсөн хүүхдийг угаах үед үйлдэх ёслол).

Ижил үг:

УГААЛГА II

УГААЛГА III