УГААЛ II

Угаалга: угаал хийх (хувцас хунар зэрэг хир болсон зүйлээ цэвэрлэх).

Ижил үг:

УГААЛ I