УГААЛ I

1. Угаах үйлийн нэр;


2. Эрхэм хүний угаах үйлдлийг хүндэтгэсэн нэр: угаал үйлдэх (хүндэтгэвэл зохих хүний усанд орох) - Хувилгаан лам усанд орж угаал дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран., угаалын гадар (мод, төмөрлөгийн зүйлээр хийсэн хувцас хунар угаах сав), угаалын тэвш (бие угаах сав); 2. Нярай хүүхэд угаах зан үйл;

3. Тогтоолтой цаг, хоногоор рашаанд орох, наранд ээх зэргээр өвчин засах эмчилгээ: наран угаал (биеэ наранд шарж чийрэгжүүлэх засал); дэлгэрэнгүй...
4. [шашин] Рашаан усаар ариулах шашны зан үйл - Бурханы хутгийг олоход дөхөм болгож замыг нь засаж өгнө гэж сан тавьж, угаал үйлддэг байв. дэлгэрэнгүй...
угаал үйлдэх хүндэтгэвэл зохих хүний усанд орох
угаалын гадар мод, төмөрлөгийн зүйлээр хийсэн хувцас хунар угаах сав
угаалын тэвш бие угаах сав
наран угаал биеэ наранд шарж чийрэгжүүлэх засал
Ижил үг:

УГААЛ II