уг муутын үрийг бүү ав удам муутын хоймор бүү суу
муу хүмүүстэй бүү ойртон нөхөрлө гэсэн санаа