уг нь бухын ухаан нь тугалын
/ зүйр цэцэн үг /
ухаан муутай, бие нь өссөн ч ухаан нь хүүхдээрээ гэсэн санаа