уг муут
а. Удам судар муутай хүн; б. Санаа сэтгэл нь муу хүн