АРГАЛЬ
/ амьтан /

1. Тугалмайтныхан овог, туруутны баг, өвс идэшт зэрлэг хонь, эрийг нь угалз, эмийг нь хомь гэнэ, ерөнхий байдлаараа дэлгэрэнгүй...


2. Эм хонин гөрөөс.

аргаль угалз

уулын зэрлэг хонин гөрөөс

зогдорт аргаль хүзүү хоолойдоо урт хялгасан үстэй нэг зүйл аргаль

хомь гэдэг үгийг аргаль гэвэл болох уу?

угалз аргаль

Зочин 2015-02-16 16:42:34


Хомь гэж эм аргалийг хэлнэ.

Зочин 2015-04-28 15:19:54