АА IV

Омог, ааг: аа ихтэй (омог ихтэй, дэндүү омогтой), аа нь хөдлөх (уур омог нь хөдлөх), дэлгэрэнгүй...

аа ихтэй омог ихтэй, дэндүү омогтой
аа нь хөдлөх уур омог нь хөдлөх
аатай хүн омогтой хүн
Ижил үг:

АА I

АА II

АА III:

аа гэх үг бие даасан үг болох нь

аатай (жаатай) аатай эр, аатай хурд... Аатай эрийн ааг дарах шартай эрийн шарыг дарах. Аатай эрд биш аагтай сонгинод дийлдэх

Зочин 2022-02-22 05:28:31