ААГ I

1. Хүн, юмны ид чадал, омог сүр үлэмж давуу нь: ааг амтагдах (а. Бяр амтагдах, эрч хүч мэдрэгдэх; б. дэлгэрэнгүй...


2. Илч: аагтай халуун (илчтэй дулаан), архины ааг, сархдын сандуугаар ам мурийх (согтсоноос болж хүнтэй хэрэлдэх, үг дэлгэрэнгүй...
ааг амтагдах

а. Бяр амтагдах, эрч хүч мэдрэгдэх; б. Охь амтагдах, цай зэрэг юмны идээ амтагдах

ааг ихтэй омог ихтэй, омогтой
ааг нь хэтрэх хүч чадалдаа эрдэх
ааг нь ихдэж, ажил нь багадах

сүр нь их ч ажлын бүтээмж муу гэсэн санаа

аагийг нь дарах омгийг нь дарах, зориг цөсийг нь мохоох
залуугийн ааг залуу насны ид чадал
ааг зориг хүч чадал, зориг хүч
ааг омог хүн, амьтны ид чадал
ааг тэнхээ чадал тэнхээ
ааг хав ид хав
ааг хүч ид хүч, омог хүч
ааг чадал омог хүч
ааг амьсгаагүй зав чөлөөгүй, ид ажлын үе
аагтай халуун илчтэй дулаан
архины ааг сархдын сандуугаар ам мурийх согтсоноос болж хүнтэй хэрэлдэх, үг сөргөлцөх
аагийн хүү аавын хүүг дийлдэг сархад савнаасаа бусдыг дийлдэг гэсэн санаа
ааг зоог

ингэж тэгсхийх байдал

ааг зоог хийх

а. Хэсэг тасалдаж байгаад үргэлжлэх; б. Хүн ажил хийхдээ аар саар юмаар аргацаах - Хүний нутгийн захад ааг зоог хийж яваад хүрээд иржээ. Халх ардын тууль;

ааг шооч

Шооч зантай хүн - Зөвхөн ааг шооч төдийгүй өрөвч зөөлөн уярамтгай уйламтгай хүн байлаа. Монголын Маньбадарын хууч.

Ижил үг:

ААГ II

ААГ III