ааг зоог хийх

а. Хэсэг тасалдаж байгаад үргэлжлэх; б. Хүн ажил хийхдээ аар саар юмаар аргацаах - Хүний нутгийн захад ааг зоог дэлгэрэнгүй... Халх ардын тууль;