ааг нь ихдэж, ажил нь багадах
/ зүйр цэцэн үг /

сүр нь их ч ажлын бүтээмж муу гэсэн санаа