ааг шооч

Шооч зантай хүн - Зөвхөн ааг шооч төдийгүй өрөвч зөөлөн уярамтгай уйламтгай хүн байлаа. Монголын дэлгэрэнгүй...