АА II

1. Зөвшөөрөх, сайшаахад хэрэглэх аялга; аа тийм (нээрээ, тийм), аа тэг (за, тэгээ дэлгэрэнгүй...


2. Хайрлах, өрөвдөхөд хэрэглэх аялга: аа зайлуул (ээ тийм үү, хөөрхий зайлуул), аа хөөрхий (ээ, хөөрхий минь);
3. Гаслах, харамсахад хэрэглэх аялга: аа золиг (ээ, халаг);
4. Гайхах, эргэлзэхэд хэрэглэх аялга: аа бүү мэд (ээ дээ, юу л бол), аа тийм үү (аа, тэгээ юү) - Аа тийм үү, дэлгэрэнгүй... Д.Маам. Тэмээний дууль;

5. Бусдын үгийг лавлан сонсоход хэрэглэх аялга: аа юу гэнэ ээ (за, тэгээд юу гэнээ);
6. Үл тоомсорлоход хэрэглэх аялга: аа тэр яах вэ (за тэр яах вэ), аа эс мэдсэн биш (яах вэ мэдээгүй юм чинь);
7. Жигших, зэвүүцэхэд хэрэглэх үг: аа лаа лаа (᠋пээ, ямар муухай юм бэ).

аа тийм

нээрээ, тийм

аа тэг

за, тэгээ тэг

аа зөв

за зөв, ай даа зөв

аа зайлуул ээ тийм үү, хөөрхий зайлуул
аа хөөрхий ээ, хөөрхий минь
аа золиг ээ, халаг
аа бүү мэд ээ дээ, юу л бол
аа тийм үү аа, тэгээ юү
аа юу гэнэ ээ

за, тэгээд юу гэнэ ээ

аа тэр яах вэ за тэр яах вэ
аа эс мэдсэн биш яахав мэдээгүй юм чинь
аа лаа лаа пээ, ямар муухай юм бэ
Ижил үг:

АА I

АА III:

АА IV

аа гэсэн үг байхгүй

ёбыы

Зочин 2015-04-26 18:25:06