АА III:
/ бичиг /

аа хулга (а. Азгүй, элэн хулан, б. Ажил явдалгүй, зүгээр байх байдал): аа хулга дэлгэрэнгүй... (а. Элэн хулан, эзгүй газар; б. Дэмий, сул, зүгээр), аа хулга өнжив (зүгээр сул өнжив), аа хулга суух (дэмий сул суух), аа хулга бичгийн тамга (бэлгэдлийн чанартай дүрс тэмдэг) - Бэлгэдлийн чанартай тэмдгийг хожим адуу малын тамга болгосныг аа хулга бичгийн тамга хэмээн нэрлэдэг. С.Жамбалдорж. Морин эрдэнэ.

аа хулга а. Элэн хулан, эзгүй, хүн амьтангүй эл хуль; б. Дэмий, сул, зүгээр;
аа хулга газар элэн хулан, эзгүй газар
аа хулга өнжив зүгээр сул өнжив
аа хулга суух дэмий сул суух
аа хулга бичгийн тамга бэлгэдлийн чанартай дүрс тэмдэг
Ижил үг:

АА I

АА II

АА IV

байна

Зочин 2020-06-17 22:43:20