ЦУСАН БОРЦ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Малын цусыг чанаж боловсруулж хийсэн борц.