БОРОО НАМДАХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Бороо орохоо болих.