БОРООНЫ УЛИРАЛ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Бороо үргэлжлэн орсоор байх халуун бүсийн орны улирал. ()