удган эрвээхэй
/ амьтан /

бие охор бүдүүн, өнгө улаан, шар бөгөөд дээрээ толботой шавж