УДИРДВАР
/ хөгжим /

Хөгжмийн зохиолыг олон хоолойд зориулан найруулсан эгшиг бичгийн эмхэтгэл.