УДЛАГА

Өдөж сэдэх явдал.

Дагуулах явдал. Золоодах . Удурдах.

Урдин мэргэн гэгэнь сурху бичг <а анх> д: А анх үг үсүг гархин төв Э эх эрхим чанар огторгуй И изуурин үгин шүтпэг ийм шүлэг бичиг сурхин удлага О олан үсэг бичиг сурхуй дур У уртиж чаган толгой

Harnuud.BayanUul2016-04-19 05:51:52


ᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ

ᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠡ ᠡᠬᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠡᠢᠮᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ

Зочин 2019-01-30 17:31:16