ӨРВИЙТӨН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Шувууны бүрдлийн баг. Амьдралын хэлбэр, гадаад дүрс галбираараа олон янзын шувууд энэ багт хамаарна. Тэд дэглий хэлбэртүүд бөгөөд толгойноосоо урт дэлгэрэнгүй...