ХООЛ БОЛОВСРОХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Идсэн идээ хоол биед шингэж, биеэс гадагшлах нь ялгадас болох.