БИШАЗИ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[домог] 1.Орой үдэш явах нэгэн зүйл ад, махчин;


2. Энэхүү адаас болж хуруу өвдөх өвчин.