БАЛ БҮЛ БОЛОХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Ухаан мэдрэл орж гарч жир бус байх. (Ухаан санаа нь бал бүл болж их согтжээ.)