САВСАЛЗАХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

1. Үргэлж савсах шинж


2. Савсгар хувцастай хүн тэр байдлаараа тавтиргүйтэх.