ХАРУУЦ III
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[нутгийн аялгуу] Харагдах байдал сайн, өндөрлөг. Харууцтай газар (өндөрлөг газар).