БЛОК
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

1. Хоолой, хүзүүвчээр холбогдсон томоохон цогцолбор, барилгын бие даасан хэсэг;


2. Үнс цемент хольж хийсэн ерийн тоосгоноос том, саарал цагаан өнгийн барилгын материал: [хэлц] блок гаргах (бариа засал хийж, нуруу дэлгэрэнгүй...