ЦАГААЛИГ БОЛЖМОР
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Болжморын овгийн, хэвлий цагаан, гүеэ жижиг хүрэн толботой, хүрэн нүдтэй, хошуу хар, хээрийн болжмор.