ШӨРВӨЛЗӨХ II
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хүн хүзүү шилээ шөргөөж хөдөлгөх байдлаар аливаа зүйлд дургүйцлээ илэрхийлэх (Хүн магтаалд малилзаад шүүмжлэлд шөрвөлзөх нь буруу.)

Үг болон үгийн тайлбар, жишээ нэмсэн Танд баярлалаа.

Тайлбар оруулсан: Д.Уртнасан - ᠌᠌"Монгол толь" төсөл 2015-05-08

Үг болон үгийн тайлбар, жишээ нэмсэн Танд баярлалаа.

Д.Уртнасан - ᠌᠌"Монгол толь" төсөл2015-05-08 12:39:44