ГЭДСЭЭ ИЛЖ ХЭВТЭХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

1. Гэдсийг гарын алгаар хөнгөн дайран өнгөрүүлж хэвтэх;


2. Залхуурах.