ХЭЭС
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

~kээз [нутгийн аялгуу, Сүхбаатар аймаг] Зүү хуруувчны хайрцаг.