ГОРЬДОГЧ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Бусдаас өөрийн хүсэж буй ямар нэгэн зүйлийг ямагт авахыг бодож хүлээдэг хүн. ()